+08903339936 | Chi nhánh khác (viện dưỡng lão) : www.vdldamoca.com
Dịch vụ trợ giúp hòa nhập - sinh hoat trong cộng đồng

Trung Tâm Cai Nghiện Đức Thanh Tâm - Methadone

Tìm hiểu ngay

Lên lịch ngay với chúng tôi

ĐTT Kiểm tra toàn diện

ĐTT trang chủ

Trung Tâm Đức Thanh Tâm
Trung Tâm Methadone

Thực hiện chức năng : Cắt cơn giải độc phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy điều trị bằng phương pháp - "METHADONE" - Với phương pháp " Đông - Tây Y kết hợp" đối với bệnh nhân sử dụng : 1) Thuốc Ke (Ketamin) - Bồ Đá , Cỏ Mỹ - Heroine , Tân Dược 2) Hàng Đá - "Methamphetamine" 3) Methadone Nâng đỡ thể trạng - phục hồi sức khỏe sau cắt cơn kết hợp Vật lý trị liệu - Tâm Lý trị liệu - Vân động trị liệu - Công ích trị liệu với cách chuyên gia tư vấn đầu nghành

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ của chúng tôi

Tóm tắt về dịch vụ y tế tái hòa nhập cộng đồng tại TRUNG TÂM ĐỨC THANH TÂM

Giới thiệu
Aaron TRAN TUAN
in 2022