Giới thiệu tổng quan về trung tâm

“Đức Thanh Tâm”

 

Thực Hiện Chức Năng: 
 – Cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy Điều Trị bằng “METHADONE”
+ Cắt cơn giải độc phục hồi sức khỏe bằng phương pháp “Đông Tây Y kết hợp” đối với Bệnh Nhân sử dung:
  1. Thuốc ke (Ketamin), Bồ Đà, Cỏ Mỹ, Heroin, Tân Dược…
  2. Hàng Đá (Methamphetamine)
  3. METHADONE 
 * Nâng đỡ thể trạng, phục hồi sức khỏe sau cắt cơn bằng phương pháp “Đông Tây Y” kết hợp: Tâm Lý trị liệu, Vậy Lý trị liệu, Vận Động trị liệu…
en_USEnglish